Нови книги в библиотеката

   На  проведената втора конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност за 2019 г” ,за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници,  проектът на Библиотеката при НЧ’’Прогрес 1939” бе одобрен .  Книгите са обработени и чакат своите читатели.

Заповядайте!