Народно читалище „Прогрес 1939“

Народно читалище „Прогрес 1939 ” с. Старцево е основано 1939 година по инициатива на главните учители Коста Георгиев от Ловеч и Иван Пушкаров от Старозагорско, които притежавали отлично

умение да приобщават обикновените хора на обич към книгата. Делото на двамата учители продължават учителите ветерани, оставили най-трайни следи за просвещението на житлите от  

село Старцево- Василка Георгиева от Асеновград, Слава Илиева Попова, Цветана Алексиева отКюстендил.

Народно читалище “ПРОГРЕС 1939″, с. Старцево-4987 , ул. “Васил Левски” N43

email: starcevo_chitalishte@abv.bg

website: www.progres1939.com Лице за контакт: Даниела Мемова

При необходимост и въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати.

За мандат 2019-2022г. читалищното настоятелство е в състав:

Председател- Румен Топчиев

Секретар – Даниела Мемова

Членове – Николай Мангаров , Димо Хаджиев, Димитрина Червенкова, Илко Кантарджиев

Проверителната комисия е в състав:

Председател- Младен Чаушев и членове: Слави Топалов и Атанас Карамучев

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *