Курс по базова компютърна грамотност в Старцево

Днес на 22.12.2019г. стартира курсът по компютърна грамотност в село Старцево.