Фолклор

Художествена самодейност

Художествена самодейност

ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ Целта на тази дейност е да съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на Старцево. Да се представи пъстротата ...
Read More