История

Народно читалище "Прогрес 1939"

Народно читалище „Прогрес 1939“

Народно читалище „Прогрес 1939 ” с. Старцево е основано 1939 година по инициатива на главните учители Коста Георгиев от Ловеч и Иван Пушкаров от Старозагорско, които притежавали отлично умение да приобщават обикновените хора на обич към книгата. Делото на двамата учители продължават учителите ветерани, оставили най-трайни следи за просвещението на ...
Виж още